Plik oryginalny Mercedes / ECU Bosch EDC15C6 0281010607 1037351498

 średnia ocena: 5/5 (2 ocen)

Plik oryginalny Mercedes / ECU Bosch EDC15C6 0281010607 1037351498

100,00 zł
Symbol: FVT-BOSCH-EDC15C6-0281010607-1037351498

  • Opis produktu

Plik oryginalny Mercedes / ECU Bosch EDC15C6 0281010607 1037351498

Kiedy otrzymasz plik:
1. Plik wysyłamy po opłaceniu zamówienia na podany adres e-mail (nie wysyłamy treści elektronicznych z góry).
2. Wszystkie zamawiane pliki są dopasowywane manualnie zgodnie z zamówieniem klienta.
3. Zamówienia są realizowane zgodnie z ich kolejnością.
4. Pliki są wysyłane w dni robocze zazwyczaj w czasie kilku minut, jednak czas realizacji zamówienia może wydłużyć się maksymalnie do 24 godzin roboczych od momentu opłacenia zamówienia.
Uwagi przed zakupem treści cyfrowych:
1. Wszystkie pliki mają precyzyjny opis i są wysyłane według załączonego opisu.
2. Wszystkie pliki są oryginalne/stockowe, nie zawierają żadnych modyfikacji.
3. Oferowane pliki to zawartość FLS lub MPC i nie zawierają EEPROM - nie sprzedajemy odczytów FULL BDM.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Ci w przypadku, gdy plik nie został jeszcze do Ciebie wysłany. Oznacza to, że gdy wyślemy do Ciebie plik, tracisz możliwość odstąpienia od umowy.
Specyfikacja
Pojazd Mercedes
Generacja / Typ
Pojemność
ECU - producent Bosch
ECU - nazwa EDC15C6
ECU - numer (upgrade)
Hardware - numer 0281010607
Software 1037351498
Software - wersja
Rozmiar pliku 1048576
  • Product description

Original file Mercedes / ECU Bosch EDC15C6 0281010607 1037351498

When you will receive the file:
1. We will send the file after confirming the payment to the filled in e-mail address (we are not transferring digital assets in advance).
2. All ordered files are manually customized according to the customer's order.
3. Orders are processed according to their issuing order.
4. Files are sent on working days, usually within few minutes, however order processing period can be extended maximally up to 24 working hours since the payment for the order has been confirmed.
Notes before buying digital assets:
1. All files are precisely described and are transferred according to the description attached.
2. All files are stock/original, these do not have any modifications included.
3. Offered files contain FLS or MPC contents and does not contain EEPROM - we do not sell FULL BDM reads.
4. You are entitled to the right to withdraw from the contract if the file has not been yet transferred to you. This means that when we send you a file, you lose the right to withdraw from the contract.
Original file specification
Vehicle Mercedes
Generation / Type
Capacity
ECU - producer Bosch
ECU - name EDC15C6
ECU - number (upgrade)
Hardware - number 0281010607
Software 1037351498
Software - version
File size 1048576