Plik oryginalny ZOTYE T600 1500 150HP / ECU BOSCH ME7.9.10

 średnia ocena: 5/5 (3 ocen)

Plik oryginalny ZOTYE T600 1500 150HP / ECU BOSCH ME7.9.10

100,00 zł
Symbol: FVT-BOSCH-ME7.9.10

  • Opis produktu

Plik oryginalny ZOTYE T600 1500 150HP / ECU BOSCH ME7.9.10

Kiedy otrzymasz plik:
1. Plik wysyłamy po opłaceniu zamówienia na podany adres e-mail (nie wysyłamy treści elektronicznych z góry).
2. Wszystkie zamawiane pliki są dopasowywane manualnie zgodnie z zamówieniem klienta.
3. Zamówienia są realizowane zgodnie z ich kolejnością.
4. Pliki są wysyłane w dni robocze zazwyczaj w czasie kilku minut, jednak czas realizacji zamówienia może wydłużyć się maksymalnie do 24 godzin roboczych od momentu opłacenia zamówienia.
Uwagi przed zakupem treści cyfrowych:
1. Wszystkie pliki mają precyzyjny opis i są wysyłane według załączonego opisu.
2. Wszystkie pliki są oryginalne/stockowe, nie zawierają żadnych modyfikacji.
3. Rozmiar pliku może różnić się w zależności od narzędzia, którym został odczytany. Jedno narzędzie odczyta ten sam plik generując rozmiar 512 kB, inne 1024 kB a jeszcze inne 2048 kB. Po zakupie i zauważeniu różnicy w rozmiarze pliku wystarczy zaimportować mniejszy plik do większego lub poprosić nasze wsparcie techniczne o przygotowanie takiego pliku.
4. Nie oferujemy kompletnego odczytu BDM - to oznacza, że przyślemy do Ciebie tylko jeden plik i będzie to plik MPC lub FLS. Nie otrzymasz pliku EPROM!
5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Ci w przypadku, gdy plik nie został jeszcze do Ciebie wysłany. Oznacza to, że gdy wyślemy do Ciebie plik, tracisz możliwość odstąpienia od umowy.
Specyfikacja
Pojazd ZOTYE T600
Generacja / Typ 1500 150HP
Kod silnika -
ECU - producent BOSCH
ECU - nazwa ME7.9.10
Hardware - numer -
Software -
Software - wersja -
Kalibracja -
  • Product description

Original file ZOTYE T600 1500 150HP / ECU BOSCH ME7.9.10

When you will receive the file:
1. We will send the file after confirming the payment to the filled in e-mail address (we are not transferring digital assets in advance).
2. All ordered files are manually customized according to the customer's order.
3. Orders are processed according to their issuing order.
4. Files are sent on working days, usually within few minutes, however order processing period can be extended maximally up to 24 working hours since the payment for the order has been confirmed.
Notes before buying digital assets:
1. All files are precisely described and are transferred according to the description attached.
2. All files are stock/original, these do not have any modifications included.
3. File size can be different depending on the tool, which was used to read. One tool will read the file and would generate the size of 512 kB, the other would output 1024 kB and yet another one would go with 2048 kB. If you notice the difference in a file size after purchase, just import the smaller file to the bigger one or ask our technical support to prepare such a file.
4. We do not offect complete BDM read - it means that we will send to you only one file and it would be MPC or FLS file. You will not receive EPROM file!
5. You are entitled to the right to withdraw from the contract if the file has not been yet transferred to you. This means that when we send you a file, you lose the right to withdraw from the contract.
Original file specification
Vehicle ZOTYE T600
Generation / Type 1500 150HP
Engine code -
ECU - producer BOSCH
ECU - name ME7.9.10
Hardware - number -
Software -
Software - version -
Calirbration -